Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА! Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА! Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА! Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА! Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА!

Морето не е частно, нека ви е ясно! НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА!